Oprava povrchu komunikace pro cyklisty

04.05.2021

Havlíčkův Brod, 4.5.2021

Město Havlíčkův Brod podalo v roce 2020 žádost do Fondu Vysočiny o poskytnutí dotace na opravu povrchu nezpevněné cesty určené pro cykloturistiku vedoucí mezi obcemi Okrouhlice a místní částí Klanečná. 

Díky této plánované opravě mohla být přesunuta páteřní cyklotrasa KČT č. 19 na více bezpečnou a méně frekventovanou komunikaci. 

Cyklotrasa č. 19 nyní vede od křižovatky za obcí Poděbaby, přes Klanečnou až k místu napojení na stávající trasování za obcí Vadín. 

V rámci dotačního projektu bude opraven povrch přibližně 260 m dlouhého úseku, při kterém dojde k výměně nezpevněného krytu za zpevněný s penetračním makadamem. 

Stavební práce jsou plánovány na měsíc červen 2021 a předpokládané náklady: 954 000,- Kč. Dotace z Fondu Vysočiny: 473 000,- Kč.

(Zdroj: Oficiální stránka města Havlíčkův Brod).

Napsal/a: M.K. iHavlíčkobrodsko.cz