O víc než 28,5 miliónu korun budou moci lidé na Vysočině požádat od října na kotlíkové dotace

02.09.2021

Havlíčkův Brod, Vysočina, 2.9.2021

Rada Kraje Vysočina dnes schválila pravidla dodatečné výzvy pro žádosti o kotlíkové dotace, kterými se bude řídit příjem žádostí o dodatečných 28,6 miliónů korun. Ty by podle náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hany Hajnové měly vystačit na výměnu minimálně 260 starých nevyhovujících kotlů. Další zájemci si tak budou moci vyměnit starý kotel na tuhá paliva za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním nebo za plynový kondenzační kotel. Peníze na další výměny kotlů získal Kraj Vysočina od Ministerstva životního prostředí nad rámec původně přidělených peněz. Žádosti bude Kraj Vysočina přijímat od 1. října 14:00 do 31. 12. 2021 POUZE ELEKTRONICKY (do vyčerpání alokace).

Oproti předchozím kolům kotlíkových dotací půjde opravdu o rozdělení relativně nízké částky. Podmínky pro poskytování dotací se v zásadních rysech neliší od současných podmínek v rámci 3. kola kotlíkových dotací. S ohledem na nízkou alokaci a současného stavu vývoje onemocnění COVID 19je rozhodnuto, že příjem žádostí bude probíhat POUZE elektronicky. Na přípravu žádosti budou mít žadatelé dostatek času, protože příjem žádostí bude zahájen až 1. října 2021 ve 14:00 hodin. Informace k přípravě a podání žádosti jsou k dispozici na https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/PR02737-01.

Pokračování v rozdělování kotlíkových dotací se plánuje i v následujících letech, výrazně se však změní podmínky. Kraje by podle pokynů Ministerstva životního prostředí měly v budoucnu rozdělovat peníze na výměnu nevyhovujících kotlů na pevná paliva pouze nízkopříjmovým domácnostem. Ostatní žadatelé budou moci získat dotaci prostřednictvím programu Nová zelená úsporám, který administruje Státní fond životního prostředí.

Způsoby podání žádosti:

  • Datová schránka - žadatel vyplní elektronický formulář, který je k dispozici na stránkách https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/PR02737-01, formulář uloží do svého počítače a v den zahájení příjmu žádostí jej odešle společně s ostatními přílohami do datové schránky Kraje Vysočina.
  • Podání žádosti s el. podpisem přes webové rozhraní - žadatel vyplní formulář pro podání s el. podpisem na stránkách https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/PR02737-01 a v den zahájení příjmu žádostí jej odešle prostřednictvím elektronického systému.
  • Podání konvertované žádosti přes webové rozhraní - žadatel vyplní formulář pro podání konvertované žádosti na stránkách https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/PR02737-01, formulář vytiskne, podepíše a na některé z poboček Czechpointu nechá provést autorizovanou konverzi (převod listinného originálu do elektronického). Konvertovaný dokument vloží do el. systému a nejdříve v den zahájení příjmu žádostí odešle.

V rámci předchozích tří výzev bylo v Kraji Vysočina rozděleno mezi 8 182 žadatelů už více než 840 miliónů korun. 

Ilustrační foto
Ilustrační foto

(Zdroj: oficiální stránky kraje Vysočina.)

Napsal/a: M.K. iHavlickobrodsko.cz