8.5.1945 - 76 let od osvobození Československa

10.05.2021

Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, 10.5.2021

8. května uplynulo 76 let od podepsání protokolu úplné bezpodmínečné kapitulace Německa, což znamenalo faktické ukončení 2. světové války v Evropě. Na jedné straně vzpomínáme na definitivní ukončení šesti dlouhých let okupace, na straně druhé si bolestivě připomínáme jeden z nejkrvavějších konfliktů v dějinách lidstva, který si vyžádal 60 milionů lidských obětí. Právě díky důslednému připomínání hrdinských akcí, ke kterým došlo i mimo Prahu, nezmizí vzpomínky na hrdiny, kteří položili své životy na frontách 2. světové války, z paměti. Stále mezi námi žijí hrdí příbuzní a potomci válečných hrdinů, možná se těžce vyrovnávají se skutečnosti, že mladá generace považuje druhou světovou válku za již příliš vzdálenou minulost a její fatální poselství ji už oslovuje mnohem méně.

 Z citace:

Rád bych v souvislosti s oslavami osvobození Československa připomněl i některé regionální události roku 1945. 7. května 1945, den před tolik očekávaným koncem války, bylo na vězeňském dvoře v Třešti německým komandem zastřeleno 33 tešťských občanů. Bez soudu, bez viny, bez možnosti odporu avšak ve velice vypjaté atmosféře. Tragicky se do historie zapsal i konec války ve Velkém Meziříčí, kde jednotky wehrmachtu vedly výslechy a následně popravily šedesátku civilistů. 177 lidí nepřežilo výbuch několika stovek leteckých pum v Hrotovicích a Dalešicích. Obrovská tragédie konce války se odehrála i v Leskovicích na Pelhřimovsku, kde ne ze zcela jasných důvodů ustupující nacisté vypálili desítky domů.

Každý den, o který byla válka kratší, ušetřil tisíce životů a přinášel obrovskou naději na svobodu. Přál bych si, aby bylo zřejmé, co oběti války spojovalo - víra ve svobodu a v normální budoucnost. Díky patří všem, kteří se zasloužili o svobodu naší země.

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina.


Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt v letech 1939-1945, jehož se zúčastnila většina států světa. Tento konflikt se stal s více než 62 miliony obětí na životech dosud největším a nejvíce zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. 

Hejtman kraje Vysočina
Hejtman kraje Vysočina
Ilustrační foto
Ilustrační foto

(Zdroj: Wikipedia, oficiální stránky kraje Vysočiny).

Napsal/a: M.K. iHavlíčkobrodsko.cz